• Focus

  Het team dagbesteding richt zich op eenzaamheid bij 55-plussers. Zij zien dat er wel aanbod van verschillende dagbestedingsactiviteiten is, maar dat eenzame 55-plussers en zorgverleners vaak een actueel overzicht missen van de passende dagbesteding in hun omgeving en dus nog lang niet volop gebruik maken van het aanbod. Voor dit onderzoek hebben zij gefocust op de wijk Morgenstond:

   

  Hoe vinden de 55+ bewoners en de zorgverleners het dagbestedingsaanbod binnen de voorliggende voorzieningen in Morgenstond?

 • Ontmoet het team!

   

  V.l.n.r. Margot van Loon (OCW, CJG), Linda van Staveren (Gemeente Den Haag), Kees Kloosterboer (Stichting MOOI), Yingzi Zhan (Plicare), Maaike Zwart (CrossOver)

 • Proces

  Hoe heeft het team dit vraagstuk aangepakt?

  Onderzoek

  Het team is deze onderzoeksvraag gaan onderzoeken door de drie betrokken groepen te benaderen door middel van een online enquête.

   

  1. Gebruikers (bewoners) zijn geïnterviewd

  2. Aanbieders (zoals sportclubs, ontmoetingscentra, wijkcentra en culturele

  centra) zijn benaderd doormiddel van een online enquête

  3. Verwijzers (zoals servicepunten, buurtsportcoach, ouderenwerkers, geïnformeerde burgers, SWT)

  Uitkomsten onderzoek

  1. Overzicht mist: Veel bewoners missen een laagdrempelige manier om een overzicht te krijgen van passende dagbesteding. Eerst speelde het wijkcentrum en de wijkkrant hierin een belangrijke rol voor hen, maar sinds deze functies weg zijn, is er een hiaat.

  2. Afstand speelt mee: Bewoners geven aan graag een plek om de hoek te hebben waar zij een passend dagbestedingsaanbod kunnen vinden.

  3. Vervoer moet goed geregeld zijn: Wanneer de afstand van de bewoner naar de dagbestedingsactiviteiten dusdanig groot is dat lopen geen optie is, moet over goed vervoer zijn nagedacht.

   

 • Resultaat

  Het team heeft een laagdrempelige pilot bijeenkomst georganiseerd in de buurt Morgenstond. Deze bijeenkomst heeft als doel om bewoners het dagbestedingsaanbod in de buurt te tonen. Bewoners zijn persoonlijk uitgenodigd, passend vervoer is geregeld en ook in de opzet van de bijeenkomst zijn de uitkomsten van het onderzoek mee genomen. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 5 september in 2017.

  Het was een geslaagd event, door de persoonlijke uitnodiging waren de ouderen aanwezig die normaal gesproken niet vaak aan activiteiten meedoen. Ook waren er veel actieve 55+ers die door het event hebben gezien dat er een groot aanbod is aan dagbestedingsactiviteiten.

  Bibliotheek Escamp gaat het initiatief oppakken en verder uitbreiden. Bekijk de site voor meer informatie.

   

  Met deze bijeenkomst zorgt het team ervoor dat zowel de 55+ bewoners als de professionals het dagbestedingsaanbod binnen de voorliggende voorzieningen vinden in Morgenstond.

  Deelnemer bijeenkomst:

  'Op een gegeven moment ben je klaar met alleen eten, ik ben zo blij met dit soort activiteiten. Zo ga ik volgende week sporten met die dame daar.'

 • Informatie

  Wil jij meer weten over het evenement en hoe dit bijdraagt aan de benutte dagbesteding door 55-plussers? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen snel contact met je op!